Navigation System Technology

Navigation System Technology® (NST)

Gennem anvendelsen af den nye, højtspecialiserede beregningsteknologi NST(Navigation System Technology) fremstilles brilleglasset endnumere præcist. Herved tages der nøje hensyn til bærerens personlige synsparametre.

Som individuelle parametre inddrages ved enhver NST-beregning designet af det progressive brilleglas, synsstyrken, additionen og den resulterende bølgefront. Overfladen beregnes herved punkt for punkt med største nøjagtighed og garanterer bedste kvalitet.

Resultat: Et individuelt progressivt glas for højtopløsende syn, optimal synsstyrke og absolut hurtigste tilvænding.